Pozvánka na zasedání ZO dne 15.11.2013

07.11.2013 09:47

O B E C   K U N R A T I C E

Kunratice 158, 464 01 Frýdlant, IČO 46744967, telefon: 482312156, ID DS: j5fan6y

e-mail: obec.kunratice@seznam.cz, web: www.obeckunratice.cz

 

 

Pozvánka

 

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunratice, které se uskuteční v pátek 15. listopadu 2013 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

 

Program:

 

1.      Zřizovací listina ZŠ a MŠ – dodatek k zapůjčení majetku

2.      Prodej pozemku v majetku obce – Jan Koťátko

3.      Žádost autodopravců o výjimku ze zákazu vjezdu vozidel nad 6t

4.      Roman Brzák – žádost o souhlas s vydáním licence

5.      Liberecký kraj – smlouva o spolupráci na zajištění dopravní obslužnosti na r. 2014

6.      Petr Ota – žádost o prodloužení čerpání půjčky z FRB (dodatek ke sml.)

7.      Optimalizace bankovního účtu u GE Money Bank

8.      Inventury majetku obce v roce 2013

9.      Rozpočtová opatření 2013

10.      Různé:

·      Informace o projektech podpořených dotacemi

·      Jmenování kronikářky obce

·      Mikroregion Frýdlantsko – přehled předpokládaných členských a mimořádných příspěvků pro DSO na r. 2014

·      Záměr vybudování víceúčelového hřiště

·      informace o chodu OÚ

11.      Diskuse

 

 

 

Milan Götz

starosta obce

 

Vyvěšeno: 07. 11. 2013

Sejmuto:  

 

 

Kontakt

Obecní úřad Kunratice

Kunratice č.p. 158
464 01 Frýdlant
ID DS: j5fan6y

482 312 156