Obec Kunratice
Kunratice z Frýdlantského výběžku

Rozpočet obce Kunratice na rok 2020

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KUNRATICE NA ROK 2020

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU:

Odd. Par.

Položka

Popis

Rozpočtováno

0000

1111

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

1 500 000 Kč

0000

1112

Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ

30 000 Kč

0000

1113

Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

120 000 Kč

0000

1121

Daň z příjmů právnických osob

1 230 000 Kč

0000

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

90 000 Kč

0000

1211

Daň z přidané hodnoty

3 100 000 Kč

0000

1334

Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu

1 000 Kč

0000

1337

Poplatek za komunální odpad

200 000 Kč

0000

1341

Poplatek ze psů

10 000 Kč

0000

1361

Správní poplatky

5 000 Kč

0000

1381

Daň z hazardních her

30 000 Kč

0000

1382

Zrušný odvod z loterií apod. her kromě VHP

0 Kč

0000

1511

Daň z nemovitostí

408 000 Kč

Třída 1: Daňové příjmy

6 724 000 Kč

1039

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - lesní hosp.

350 000 Kč

3319

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kultura

50 000 Kč

3319

2112

Příjmy z prodeje zboží

0 Kč

3429

2111

Ostatní zájmová činnost a rekreace

0 Kč

3611

2141

Příjmy z úroků FRB

20 000 Kč

3612

2132

Příjmy z pronájmu školního bytu

0 Kč

3632

2131

Příjmy z pronájmů pozemků - hrobová místa

0 Kč

3639

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)

0 Kč

3639

2131

Příjmy z pronájmů pozemků

0 Kč

3725

2119

Separace EKO-KOM

25 000 Kč

6171

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

10 000 Kč

6171

2112

Příjmy z prodeje zboží

5 000 Kč

6171

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

115 000 Kč

6171

2310

Příjmy prodeje krátk. a drobn. dlouhodob. majetku

1 000 Kč

6171

2321

Přijaté neinvestiční dary

0 Kč

6171

2322

Přijaté pojistné náhrady

0 Kč

6171

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

0 Kč

6310

2141

Příjmy z úroků

1 000 Kč

6310

2149

Ostatní příjmy z výnosů finančího majetku

1 000 Kč

0000

2460

Splátky půjčených prostředků obyvatelstvu

250 000 Kč

Třída 2: Nedaňové příjmy

828 000 Kč

6171

3111

Příjmy z prodeje pozemků

415 000 Kč

6409

3201

Příjmy z prodeje akcií

0 Kč

Třída 3: Kapitálové příjmy

415 000 Kč

0000

4111

Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. Správy SR

0 Kč

0000

4112

Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

83 000 Kč

0000

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. Rozpočtu (VPP)

0 Kč

0000

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

50 000 Kč

0000

4216

Ostatní invest. Přijaté transfery ze státního rozpočtu

0 Kč

0000

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

0 Kč

Třída 4: Přijaté dotace

133 000 Kč

Příjmy celkem:

8 100 000 Kč

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU:

Odd. Par.

Položka

Popis

Rozpočtováno

1019

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením (včelaři)

5 000 Kč

1019

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

5 000 Kč

1039

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

5 000 Kč

1039

5169

Nákup ostatních služeb

280 000 Kč

1039

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením (myslivci)

20 000 Kč

1039

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

305 000 Kč

2212

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

30 000 Kč

2212

5169

Nákup ostatních služeb

20 000 Kč

2212

5171

Opravy a udržování

350 000 Kč

2212

6121

Budovy, haly stavby

100 000 Kč

2212

Silnice

500 000 Kč

2219

5169

Nákup ostatních služeb

50 000 Kč

2219

5171

Opravy a udržování

150 000 Kč

2219

Ostatní záležitosti pozem. komunikací (chodníky)

200 000 Kč

2293

5323

Neinvestiční transfery krajům

33 000 Kč

2293

Dopravní obslužnost

33 000 Kč

2321

6121

Budovy, haly stavby

125 000 Kč

2321

Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)

125 000 Kč

2333

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

2 000 Kč

2333

5151

Studená voda

1 000 Kč

2333

5154

Elektrická energie

2 000 Kč

2333

5171

Opravy a udržování

5 000 Kč

2333

Úpravy drobných vodních toků

10 000 Kč

3119

5021

Ostatní osobní výdaje

30 000 Kč

3119

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

35 000 Kč

3119

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

50 000 Kč

3119

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

15 000 Kč

3119

5169

Nákup ostatních služeb

50 000 Kč

3119

5171

Opravy a udržování

200 000 Kč

3119

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

720 000 Kč

3119

Základní a mateřská škola

1 100 000 Kč

3314

5021

Ostatní osobní výdaje

14 400 Kč

3314

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

10 000 Kč

3314

5151

Studená voda

600 Kč

3314

5154

Elektrická energie

20 000 Kč

3314

5169

Nákup ostatních služeb

5 000 Kč

3314

Knihovna

50 000 Kč

3319

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

100 000 Kč

3319

5169

Nákup ostatních služeb

100 000 Kč

3319

Kultura

200 000 Kč

3341

5169

Nákup ostatních služeb

15 000 Kč

3341

Rozhlas a televize

15 000 Kč

3392

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

60 000 Kč

3392

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

60 000 Kč

3392

5151

Studená voda

15 000 Kč

3392

5153

Plyn

0 Kč

3392

5154

Elektrická energie

50 000 Kč

3392

5155

Pevná paliva

90 000 Kč

3392

5169

Nákup ostatních služeb

25 000 Kč

3392

5171

Opravy a udržování

330 000 Kč

3392

6121

Budovy, haly a stavby

0 Kč

3392

Kulturní dům

630 000 Kč

3399

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

5 000 Kč

3399

5169

Nákup ostatních služeb

5 000 Kč

3399

5175

Pohoštění

10 000 Kč

3399

5194

Věcné dary

10 000 Kč

3399

SPOZ

30 000 Kč

3412

5139

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

10 000 Kč

3412

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

35 000 Kč

3412

5151

Studená voda

20 000 Kč

3412

5154

Elektrická energie

30 000 Kč

3412

5156

Pohonné hmoty a maziva

10 000 Kč

3412

5169

Nákup ostatních služeb

5 000 Kč

3412

5171

Opravy a udržování

150 000 Kč

3412

6121

Budovy, haly a stavby

0 Kč

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

260 000 Kč

3419

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

20 000 Kč

3419

Ostatní tělových. činnost (TJ Sokol Kunratice)

20 000 Kč

3421

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

10 000 Kč

3421

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

10 000 Kč

3421

5169

Nákup ostatních služeb

10 000 Kč

3421

Využití volného času dětí a mládeže

30 000 Kč

3429

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 000 Kč

3429

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

2 000 Kč

3429

5153

Plyn

500 Kč

3429

5154

Elektrická energie

3 000 Kč

3429

5169

Nákup ostatních služeb

15 000 Kč

3429

5171

Opravy a udržování

3 500 Kč

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace (Branžež)

25 000 Kč

3611

5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

185 000 Kč

3611

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

185 000 Kč

3612

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 000 Kč

3612

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

1 000 Kč

3612

5154

Elektrická energie

50 000 Kč

3612

5169

Nákup ostatních služeb

1 000 Kč

3612

5171

Opravy a udržování

2 000 Kč

3612

Bytové hospodářství

55 000 Kč

3631

5021

Ostatní osobní výdaje

18 000 Kč

3631

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

25 000 Kč

3631

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

17 000 Kč

3631

5154

Elektrická energie

80 000 Kč

3631

5169

Nákup ostatních služeb

5 000 Kč

3631

5171

Opravy a udržování

5 000 Kč

3631

Veřejné osvětlení

150 000 Kč

3632

5021

Ostatní osobní výdaje

13 200 Kč

3632

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

5 000 Kč

3632

5151

Studená voda

1 300 Kč

3632

5169

Nákup ostatních služeb

500 Kč

3632

Pohřebnictví

20 000 Kč

3635

5169

Nákup ostatních služeb

10 000 Kč

3635

Územní plánování

10 000 Kč

3639

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

250 000 Kč

3639

5031

Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti

60 000 Kč

3639

5032

Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

30 000 Kč

3639

5131

Potraviny - ochranné nápoje

6 000 Kč

3639

5132

Ochranné pomůcky

10 000 Kč

3639

5134

Prádlo, oděv a obuv

5 000 Kč

3639

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

30 000 Kč

3639

5156

Pohonné hmoty a maziva

22 000 Kč

3639

5167

Služby školení a vzdělávání

1 000 Kč

3639

5169

Nákup ostatních služeb

20 000 Kč

3639

5171

Opravy a udržování

16 000 Kč

3639

6121

Budovy, haly stavby

0 Kč

3639

Komunální služby a územní rozvoj + VPP

450 000 Kč

3722

5169

Nákup ostatních služeb

345 000 Kč

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

345 000 Kč

3745

5021

Ostatní osobní výdaje

30 000 Kč

3745

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

25 000 Kč

3745

5156

Pohonné hmoty a maziva

20 000 Kč

3745

5169

Nákup ostatních služeb

5 000 Kč

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

80 000 Kč

5512

5132

Ochranné pomůcky

1 000 Kč

5512

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

500 Kč

5512

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

25 000 Kč

5512

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

15 000 Kč

5512

5156

Pohonné hmoty a maziva

15 000 Kč

5512

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

8 000 Kč

5512

5167

Služby školení

500 Kč

5512

5169

Nákup ostatních služeb

100 000 Kč

5512

5171

Opravy a udržování

15 000 Kč

5512

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

20 000 Kč

5512

Požární ochrana - dobrovolná část (JSDHO)

200 000 Kč

5213

5903

Rezerva na krizová opatření

50 000 Kč

5213

Krizová opatření

50 000 Kč

6112

5021

Ostatní osobní výdaje

120 000 Kč

6112

5023

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

850 000 Kč

6112

5031

Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti

132 000 Kč

6112

5032

Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

68 000 Kč

6112

Zastupitelstvo obce

1 170 000 Kč

6171

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

600 000 Kč

6171

5021

Ostatní osobní výdaje

70 000 Kč

6171

5031

Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti

150 000 Kč

6171

5032

Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

54 000 Kč

6171

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

4 000 Kč

6171

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

2 000 Kč

6171

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

60 000 Kč

6171

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

60 000 Kč

6171

5151

Studená voda

2 000 Kč

6171

5154

Elektrická energie

75 000 Kč

6171

5156

Pohonné hmoty a maziva

30 000 Kč

6171

5161

Služby pošt

5 000 Kč

6171

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

40 000 Kč

6171

5167

Služby školení a vzdělávání

2 000 Kč

6171

5169

Nákup ostatních služeb

210 000 Kč

6171

5171

Opravy a udržování

20 000 Kč

6171

5172

Programové vybavení

3 000 Kč

6171

5173

Cestovné

3 000 Kč

6171

5175

Pohoštění

50 000 Kč

6171

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

0 Kč

6171

6121

Budovy, haly a stavby

0 Kč

6171

Činnost místní správy

1 440 000 Kč

6310

5163

Služby peněžních ústavů

10 000 Kč

6310

Obecné výdaje (úroky, bankovní poplatky)

10 000 Kč

6320

5163

Služby peněžních ústavů

65 000 Kč

6320

Pojištění

65 000 Kč

6402

5364

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně

17 000 Kč

6402

Finanční vypořádání minulých let (vratka za volby)

17 000 Kč

6409

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky (ERN a SOLK)

4 000 Kč

6409

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

5 000 Kč

6409

5229

Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod org. (MAS Frýdlanstko)

1 000 Kč

6409

5321

Neinvestiční transfery obcím

0 Kč

6409

5329

Ostatní neinv. transf. veř. rozp. ( DSO Mikroregion Frýdlantsko)

400 000 Kč

6409

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům

90 000 Kč

6409

Ostatní činnost jinde neuvedená

500 000 Kč

Výdaje celkem:

8 285 000 Kč

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI:

-185 000 Kč

Rozpočet obce Kunratice na rok 2020 byl schválen jako schodkový na zasedání zastupitelstva obce dne 17. prosince 2019 usnesením číslo 69/2019. Schodek ve výši 185.000,- Kč bude pokrytý z finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i způsobem umožňující dálkový přístup od 29. 11. do 17. 12. 2019. Schválený rozpočet byl v souladu se zákonem zveřejněn 19. prosince 2019.


Schválený rozpočet obce Kunratice 2020 - rozpis

Zodpovídá: Správce Webu

Online média

Facebooková stránka obce Kunratice

Instagram obce Kunratice

Twitterový účet obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů