Obec Kunratice
Kunratice z Frýdlantského výběžku

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území obce,

jak jsme již avizovali, k 31.12.2021 skončil současný systém odpadového hospodářství. Změnu bylo nutné zavést v souvislosti s novým zákonem o odpadech a stanoví ji dvě nové obecně závazné vyhlášky obce.

Pro rok 2022 je cena místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci stanovena na 60 haléřů za litr odpadu. Minimální množství je stanoveno na 60 l za 1 bydlící osobu (poplatníka) za měsíc.

Pro obec i občany samotné je tedy řešením jednak omezení produkce odpadu, jednak i nadále odpad co nejvíce třídit, přičemž obec objednala četnější výsyp kontejnerů na separovaný odpad, aby byla zajištěna dostatečná kapacita pro tříděný odpad od občanů. I nadále platí, že občané budou za odkládání komunálního odpadu platit podle toho, jakou frekvenci svozu si zvolí.

Ohlašovací povinnost

Všechny osoby (fyzické i právnické), které vlastní na území obce Kunratice nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, chatu, byt apod.) bez ohledu na to, zda mají v obci trvalý pobyt či sídlo, budou povinni splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře ohlášení k místnímu poplatku.

Vyplněná OHLÁŠENÍ prosím podejte na Obecní úřad Kunratice do 28.02.2022 osobně nebo elektronicky: ucetni.kunratice@seznam.cz
Informace na tel.: 482 312 156
 

Platby za komunální odpad:

 • Frekvence svozu - Týdenní (52x)
 • placeno ročně - 3.432,-
 • placeno pololetně - 1.716,-
   
 • Frekvence svozu - Kombinovaný (38x)
 • placeno ročně - 2.508,-
 • placeno pololetně - 1.254,-
   
 • Frekvence svozu - Čtrnáctidenní (26x)
 • placeno ročně - 1.716,-
 • placeno pololetně - 858,-

Termíny splatnosti se nemění a zůstávají platné:

 • I. pololetí – úhrada do 30. června
 • II. pololetí – úhrada do 31. prosince
Děkujeme za pochopení a předem i za spolupráci.
 
Milan Götz
starosta obce

Online média

Facebooková stránka obce Kunratice

Instagram obce Kunratice

Twitterový účet obce

Kalendář

Infoservis

Smart info

Aplikace V obraze

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky