Obec Kunratice
Kunratice z Frýdlantského výběžku

Rozpočet obce

Rozpočet obce Kunratice na rok 2022 počítá s příjmy a výdaji ve shodné výši 6 595 000 Kč a jako vyrovnaný byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 14. prosince 2021 usnesením číslo 38/2021.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i způsobem umožňující dálkový přístup od 26. 11. do 13. 12. 2021.

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 ke stažení v PDF (204.53 kB)

Schválený rozpočet byl v souladu se zákonem zveřejněn 17. prosince 2021 a jeho rozpis najdete v přiloženém PDF souboru níže: 

Schválený rozpočet obce Kunratice na rok 2022 (283.29 kB)


 

ROZPIS ROZPOČTU OBCE KUNRATICE NA ROK 2022

 

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU:

 

Příjmové třídy

Rozpočtováno v Kč

 

Odd. Par.

Položka

Popis

 

 

0000

1111

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

1 200 000 Kč

 

0000

1112

Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ

40 000 Kč

 

0000

1113

Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

150 000 Kč

 

0000

1121

Daň z příjmů právnických osob

1 100 000 Kč

 

0000

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

90 000 Kč

 

0000

1211

Daň z přidané hodnoty

2 900 000 Kč

 

0000

1334

Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu

1 000 Kč

 

0000

1341

Poplatek ze psů

10 000 Kč

 

0000

1345

Poplatek za komunální odpad

250 000 Kč

 

0000

1361

Správní poplatky

5 000 Kč

 

0000

1381

Daň z hazardních her

45 000 Kč

 

0000

1382

Zrušný odvod z loterií apod. her kromě VHP

0 Kč

 

0000

1511

Daň z nemovitostí

379 000 Kč

 

Třída 1:   Daňové příjmy

6 170 000 Kč

 

1039

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - lesní hosp.

5 000 Kč

 

3319

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kultura

5 000 Kč

 

3319

2112

Příjmy z prodeje zboží

0 Kč

 

3429

2111

Ostatní zájmová činnost a rekreace

0 Kč

 

3611

2141

Příjmy z úroků FRB

20 000 Kč

 

3612

2132

Příjmy z pronájmu školního bytu

0 Kč

 

3632

2131

Příjmy z pronájmů pozemků - hrobová místa

2 000 Kč

 

3639

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)

0 Kč

 

3639

2131

Příjmy z pronájmů pozemků

0 Kč

 

3725

2119

Separace EKO-KOM

44 000 Kč

 

6171

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2 000 Kč

 

6171

2112

Příjmy z prodeje zboží

1 000 Kč

 

6171

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

700 Kč

 

6171

2310

Příjmy prodeje krátk. a drobn. dlouhodob. majetku

0 Kč

 

6171

2321

Přijaté neinvestiční dary

0 Kč

 

6171

2322

Přijaté pojistné náhrady

0 Kč

 

6171

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0 Kč

 

6171

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

0 Kč

 

6310

2141

Příjmy z úroků

30 Kč

 

6310

2149

Ostatní příjmy z výnosů finančího majetku

270 Kč

 

0000

2460

Splátky půjčených prostředků obyvatelstvu

260 000 Kč

 

Třída 2:   Nedaňové příjmy

340 000 Kč

 

3639

3111

Příjmy z prodeje pozemků

0 Kč

 

6409

3201

Příjmy z prodeje akcií

0 Kč

 

Třída 3:   Kapitálové příjmy

0 Kč

 

0000

4111

Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. Správy SR

0 Kč

 

0000

4112

Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

85 000 Kč

 

0000

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. Rozpočtu (VPP)

0 Kč

 

0000

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0 Kč

 

0000

4216

Ostatní invest. Přijaté transfery ze státního rozpočtu

0 Kč

 

0000

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

0 Kč

 

Třída 4:   Přijaté dotace

85 000 Kč

 

Příjmy celkem:

6 595 000 Kč

 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU:

 

Odd. Par.

Položka

Popis

Rozpočtováno v Kč

 

1019

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením (včelaři)

5 000 Kč

 

1019

 

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

5 000 Kč

 

1039

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

5 000 Kč

 

1039

5169

Nákup ostatních služeb

25 000 Kč

 

1039

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením (myslivci)

20 000 Kč

 

1039

 

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

50 000 Kč

 

2212

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

25 000 Kč

 

2212

5169

Nákup ostatních služeb

20 000 Kč

 

2212

5171

Opravy a udržování

25 000 Kč

 

2212

6121

Budovy, haly stavby

10 000 Kč

 

2212

 

Silnice

80 000 Kč

 

2219

5169

Nákup ostatních služeb

10 000 Kč

 

2219

5171

Opravy a udržování

20 000 Kč

 

2219

 

Ostatní záležitosti pozem. komunikací (chodníky)

30 000 Kč

 

2293

5323

Neinvestiční transfery krajům

33 000 Kč

 

2293

 

Dopravní obslužnost

33 000 Kč

 

2321

5171

Opravy a udržování

5 000 Kč

 

2321

6121

Budovy, haly stavby

5 000 Kč

 

2321

 

Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)

 

10 000 Kč

 

2333

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

2 000 Kč

 

2333

5151

Studená voda

1 000 Kč

 

2333

5154

Elektrická energie

2 000 Kč

 

2333

5171

Opravy a udržování

5 000 Kč

 

2333

 

Úpravy drobných vodních toků

10 000 Kč

 

3119

5021

Ostatní osobní výdaje

0 Kč

 

3119

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

30 000 Kč

 

3119

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

40 000 Kč

 

3119

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

15 000 Kč

 

3119

5169

Nákup ostatních služeb

50 000 Kč

 

3119

5171

Opravy a udržování

25 000 Kč

 

3119

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

840 000 Kč

 

3119

 

Základní a mateřská škola

1 000 000 Kč

 

3314

5021

Ostatní osobní výdaje

14 400 Kč

 

3314

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

10 000 Kč

 

3314

5151

Studená voda

600 Kč

 

3314

5154

Elektrická energie

20 000 Kč

 

3314

5169

Nákup ostatních služeb

5 000 Kč

 

3314

 

Knihovna

50 000 Kč

 

3319

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

100 000 Kč

 

3319

5169

Nákup ostatních služeb

75 000 Kč

 

3319

 

Kultura

175 000 Kč

 

3341

5169

Nákup ostatních služeb

15 000 Kč

 

3341

 

Rozhlas a televize

15 000 Kč

 

3392

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20 000 Kč

 

3392

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

20 000 Kč

 

3392

5151

Studená voda

10 000 Kč

 

3392

5153

Plyn

0 Kč

 

3392

5154

Elektrická energie

50 000 Kč

 

3392

5155

Pevná paliva

70 000 Kč

 

3392

5169

Nákup ostatních služeb

10 000 Kč

 

3392

5171

Opravy a udržování

10 000 Kč

 

3392

6121

Budovy, haly a stavby

0 Kč

 

3392

 

Kulturní dům

190 000 Kč

 

3399

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

5 000 Kč

 

3399

5169

Nákup ostatních služeb

5 000 Kč

 

3399

5175

Pohoštění

10 000 Kč

 

3399

5194

Věcné dary

10 000 Kč

 

3399

 

SPOZ

30 000 Kč

 

3412

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

10 000 Kč

 

3412

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

15 000 Kč

 

3412

5151

Studená voda

20 000 Kč

 

3412

5154

Elektrická energie

30 000 Kč

 

3412

5156

Pohonné hmoty a maziva

10 000 Kč

 

3412

5169

Nákup ostatních služeb

5 000 Kč

 

3412

5171

Opravy a udržování

40 000 Kč

 

3412

6121

Budovy, haly a stavby

0 Kč

 

3412

 

Sportovní zařízení v majetku obce

130 000 Kč

 

3419

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

20 000 Kč

 

3419

 

Ostatní tělových. činnost (TJ Sokol Kunratice)

20 000 Kč

 

3421

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

10 000 Kč

 

3421

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

10 000 Kč

 

3421

5169

Nákup ostatních služeb

10 000 Kč

 

3421

 

Využití volného času dětí a mládeže

30 000 Kč

 

3429

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 000 Kč

 

3429

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

2 000 Kč

 

3429

5153

Plyn

500 Kč

 

3429

5154

Elektrická energie

3 000 Kč

 

3429

5169

Nákup ostatních služeb

10 000 Kč

 

3429

5171

Opravy a udržování

3 500 Kč

 

3429

 

Ostatní zájmová činnost a rekreace (Branžež)

20 000 Kč

 

3611

5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

280 000 Kč

 

3611

 

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

280 000 Kč

 

3612

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 000 Kč

 

3612

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

1 000 Kč

 

3612

5154

Elektrická energie

40 000 Kč

 

3612

5169

Nákup ostatních služeb

1 000 Kč

 

3612

5171

Opravy a udržování

2 000 Kč

 

3612

 

Bytové hospodářství

45 000 Kč

 

3631

5021

Ostatní osobní výdaje

18 000 Kč

 

3631

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

25 000 Kč

 

3631

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

17 000 Kč

 

3631

5154

Elektrická energie

80 000 Kč

 

3631

5169

Nákup ostatních služeb

5 000 Kč

 

3631

5171

Opravy a udržování

5 000 Kč

 

3631

 

Veřejné osvětlení

150 000 Kč

 

3632

5021

Ostatní osobní výdaje

13 200 Kč

 

3632

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

5 000 Kč

 

3632

5151

Studená voda

1 300 Kč

 

3632

5169

Nákup ostatních služeb

500 Kč

 

3632

 

Pohřebnictví

20 000 Kč

 

3635

5169

Nákup ostatních služeb

5 000 Kč

 

3635

 

Územní plánování

5 000 Kč

 

3639

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

300 000 Kč

 

3639

5031

Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti

60 000 Kč

 

3639

5032

Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

30 000 Kč

 

3639

5131

Potraviny - ochranné nápoje

6 000 Kč

 

3639

5132

Ochranné pomůcky

10 000 Kč

 

3639

5134

Prádlo, oděv a obuv

5 000 Kč

 

3639

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

30 000 Kč

 

3639

5156

Pohonné hmoty a maziva

22 000 Kč

 

3639

5167

Služby školení a vzdělávání

1 000 Kč

 

3639

5169

Nákup ostatních služeb

10 000 Kč

 

3639

5171

Opravy a udržování

16 000 Kč

 

3639

6121

Budovy, haly stavby

10 000 Kč

 

3639

 

Komunální služby a územní rozvoj + VPP

500 000 Kč

 

3722

5169

Nákup ostatních služeb

400 000 Kč

 

3722

 

Sběr a svoz komunálních odpadů

400 000 Kč

 

3745

5021

Ostatní osobní výdaje

30 000 Kč

 

3745

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

20 000 Kč

 

3745

5156

Pohonné hmoty a maziva

20 000 Kč

 

3745

5169

Nákup ostatních služeb

5 000 Kč

 

3745

 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

75 000 Kč

 

5512

5132

Ochranné pomůcky

1 000 Kč

 

5512

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

500 Kč

 

5512

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

25 000 Kč

 

5512

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

15 000 Kč

 

5512

5156

Pohonné hmoty a maziva

15 000 Kč

 

5512

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

8 000 Kč

 

5512

5167

Služby školení

500 Kč

 

5512

5169

Nákup ostatních služeb

100 000 Kč

 

5512

5171

Opravy a udržování

15 000 Kč

 

5512

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

20 000 Kč

 

5512

 

Požární ochrana - dobrovolná část (JSDHO)

200 000 Kč

 

5213

5903

Rezerva na krizová opatření

50 000 Kč

 

5213

 

Krizová opatření

50 000 Kč

 

6112

5021

Ostatní osobní výdaje

120 000 Kč

 

6112

5023

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

850 000 Kč

 

6112

5031

Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti

132 000 Kč

 

6112

5032

Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

68 000 Kč

 

6112

 

Zastupitelstvo obce

1 170 000 Kč

 

6171

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

600 000 Kč

 

6171

5021

Ostatní osobní výdaje

30 000 Kč

 

6171

5031

Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti

150 000 Kč

 

6171

5032

Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění

54 000 Kč

 

6171

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

4 000 Kč

 

6171

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

2 000 Kč

 

6171

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

30 000 Kč

 

6171

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

55 000 Kč

 

6171

5151

Studená voda

2 000 Kč

 

6171

5154

Elektrická energie

65 000 Kč

 

6171

5156

Pohonné hmoty a maziva

30 000 Kč

 

6171

5161

Služby pošt

5 000 Kč

 

6171

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

40 000 Kč

 

6171

5167

Služby školení a vzdělávání

2 000 Kč

 

6171

5169

Nákup ostatních služeb

150 000 Kč

 

6171

5171

Opravy a udržování

20 000 Kč

 

6171

5172

Programové vybavení

3 000 Kč

 

6171

5173

Cestovné

3 000 Kč

 

6171

5175

Pohoštění

20 000 Kč

 

6171

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

0 Kč

 

6171

6121

Budovy, haly a stavby

0 Kč

 

6171

 

Činnost místní správy

1 265 000 Kč

 

6310

5163

Služby peněžních ústavů

10 000 Kč

 

6310

 

Obecné výdaje (úroky, bankovní poplatky)

10 000 Kč

 

6320

5163

Služby peněžních ústavů

65 000 Kč

 

6320

 

Pojištění

65 000 Kč

 

6402

5364

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně

17 000 Kč

 

6402

 

Finanční vypořádání minulých let (vratka za volby)

17 000 Kč

 

6409

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky (ERN a SOLK)

4 000 Kč

 

6409

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

5 000 Kč

 

6409

5229

Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod org. (MAS Frýdlanstko)

1 000 Kč

 

6409

5321

Neinvestiční transfery obcím

0 Kč

 

6409

5329

Ostatní neinv. transf. veř. rozp. ( DSO Mikroregion Frýdlantsko)

365 000 Kč

 

6409

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům

90 000 Kč

 

6409

 

Ostatní činnost jinde neuvedená

465 000 Kč

 

Výdaje celkem:

6 595 000 Kč

 
   

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI:

0 Kč

 

Rozpočet obce Kunratice na rok 2022 byl schválen jako vyrovnaný na zasedání zastupitelstva obce dne 14. prosince 2021 usnesením číslo 38/2020. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu i způsobem umožňující dálkový přístup od 26. 11. do 13. 12. 2021. Schválený rozpočet byl v souladu se zákonem zveřejněn 17. prosince 2021.

 
 
 
 
 

 

Online média

Facebooková stránka obce Kunratice

Instagram obce Kunratice

Twitterový účet obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1
1
2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů