Obec Kunratice
Kunratice z Frýdlantského výběžku

Budiž v pořádku zas kostel i čas

Budiž v pořádku zas kostel i čas

Článek z Kunratického kurýra č. 3/2020.

 Vážení spoluobčané, textovým zněním nadpisu by se mohla pojmenovat veřejná finanční sbírka, kterou se zanedlouho chystá vyhlásit naše obec. Účelem sbírky bude sehnat finanční prostředky na opravu věžních hodin na našem kostele Všech svatých. 

Původní domněnka, že bude stačit opravit jedno ozubené kolo, vzala po návštěvě znalého hodináře za své, neboť se ukázalo, že je hodinový stroj i jeho součásti po mnoha letech své práce na tolik opotřeben, že potřebuje celkovou renovaci. Opotřebena jsou i soukolí uvádějící do pohybu hodinové ručky, a proto můžete na jednotlivých cifernících pozorovat různý čas. 

Podle řemeslného zpracování a dalších detailů jde o hodinový stroj z přelomu 19. a 20. století, jehož autorem by mohl být poděbradský hodinář Jan Mareš. Tato domněnka není prozatím ověřena, což by se během restaurování stroje mohlo podařit, neboť se na paletách kotvy dochovala signatura, která by autora hodin mohla osvětlit. Prohlídkou bylo dále zjiš-těno, že se jedná o čtvrťový stroj odbíjející každou čtvrthodinu a v celou pak počet hodin. Bicí ústrojí včetně táhel k paličkám jsou u vlastního stroje zachovány, přičemž, po instalaci potřebných cimbálů (zvonců), existuje šance na zprovoznění odbíjení.

Náklady spojené s obnovou kostelních hodin jsou vyčíslené na 333 tisíc korun. Jedná se o komplexní restaurátorské práce, které by měly zprovoznit nejen  samotné hodiny, ale mohly by oživit i zmíněné odbíjení. Hodiny musí být rozebrány do posledního šroubku, sneseny do hodinářské dílny, kde podstoupí restaurování. Zde se po vyčištění a renovaci složí dohromady a odzkouší, aby se opět rozložily na prvočlánky a převezly zpět do kunratického kostela Všech svatých. Protože se jedná o součást kulturní památky, musí se postupovat v souladu s pravidly památkové péče a o celém procesu musí být vedena podrobná restaurátorská dokumentace obsahující historický, materiálový a technologický průzkum, návrh na restaurování, restaurátorský zásah a jeho vyhodnocení a na závěr doporučený ochranný režim a pokyny pro obsluhu. 

Podle slov turnovského hodináře pana Jana Marka, který mimo jiné spolupracuje i s pražským orlojníkem Petrem Skálou,  se jedná o unikátní předmět kulturní a technické povahy, který se dochoval v původní podobě a téměř kompletní. Po restaurování bude zcela plnit svou původní funkci. Bude-li pak stroji věnována pozornost v rámci doporučeného ochranného režimu, může sloužit svému účelu dlouhou řadu let. Předmět tohoto stáří i charakteru se pak nutně stane velmi významnou částí kulturního dědictví obce Kunratice.

Sbírka bude probíhat třemi způsoby. Bezhotovostně na transparentní účet, který byl pro potřeby sbírky založen. Přispěním do pokladničky umístěné na OÚ, nebo na obecních akcích a třetí variantou bude prodej upomínkových předmětů. Milí spoluobčané, doufám a chci věřit tomu, že se nám peníze na tento bohulibý záměr podaří získat a že bude zas v pořádku kostel i čas.

Datum vložení: 2. 4. 2022 22:24
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2022 22:25

Online média

Facebooková stránka obce Kunratice

Instagram obce Kunratice

Twitterový účet obce

Kalendář

Infoservis

Smart info

Aplikace V obraze

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky