Obec Kunratice
Kunratice z Frýdlantského výběžku

Na slovíčko sousedé

Na slovíčko sousedé

Atmosféru akce můžete poznat z fotogarfií

Záznam z veřejné debaty na slovíčko, sousedé

Veřejná diskuse o současnosti a budoucnosti obce Kunratice,

30. listopadu a 1. prosince 2012 v kulturním domě v Kunraticích

Veřejná diskuse se konala z iniciativy obce. Na přípravě diskuse se podílela místní organizační skupina – Mojmír Bittner, Božena Smržová, Pavlína Součková, Ludmila Brynychová, Josef Franc, Jana Jirounková, Věra Kerdová, Václav Kerda, Miroslav Liška, Ladislava Lišková, Jana Maglenová, Jiří Machatý, Karel Málek st., Drahomíra Mecnerová, Miroslava Mervová, Marie Nováková, Josef Pfohl, Jan Provazník, Oldřich Provazník, Alena Pažoutová, Marcela Pažoutová, Bohuslav Pleskač, Emilie Pleskačová, Jiří Poděbradský, Hana Poděbradská, Milan Götz, Marek Gorol, Patrik Kutílek, Lucie Pažoutová, Hana Provazníková, Pavel Němec.

 • Výstupy z veřejné diskuse budou sloužit zejména pro aktualizaci „Programu obnovy vesnice“ a pro zpracování územního plánu obce.
 • Skvělé pečivo napekli a občerstvení přichystali: Pavlína Součková, Ladislava Lišková, Emílie Pleskačová, Drahomíra Mecnerová, Marie Nováková, Jaroslava Kupková, Lenka Roubínková, Miluše Šulcová, Božena Smržová, Božena Francová, Jindřiška Jiráňová, Ludmila Götzová, Iva Farská, Ivan Froněk, Marie Lišková, Marcela Pažoutová, Jana Runkasová. O náš pitný režim se staral pan hostinský „Kája“ se svou rodinou.
 • Za zapůjčení rychlovarné nádoby na vodu děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Višňová.
 • Na přípravě fotografické výstavy „Kunratice v proměnách času“ se podíleli zapůjčením fotografií a dalších předmětů z historie obce zejména Jiřina Bílková, Jana Bláhová (roz. Metelková), Miloš Brichta, Ludmila Brynychová, Iva Farská, Miloslava Götzová, Ludmila Götzová, Ing. Rostislav Jelínek (sběratel historických pohlednic), Dagmar Jilemnická, Jana Jirounková, Václav Kerda, Jiří Krause, Jaroslava Kupková, Marie Lišková, Miroslava Luftová, Štěpán Mach, Karel Málek st., Marie Nováková, Šárka Marková, obec Kunratice, Růžena Pažoutová, Věra Pospíchalová, Oldřich Provazník, Božena Smržová, Miroslav a Zdeněk Liškovi, TJ Sokol Kunratice, Sbor dobrovolných hasičů Kunratice, Jiří Machatý, Milan Špína, Vladimír Veselý a Miluše Šulcová.
 • Za zapůjčení výstavních stojanů děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje a Městskému muzeu Frýdlant a zvláštní poděkování patří i společnosti LIVOX s.r.o. za tisk zvětšených fotografií.
 • Výstavu výtvarných prací a fotografií z mateřské školky připravila Ludmila Brynychová. 
 • Sál příjemně vytopili a pro konání veřejné diskuse připravili Pavel Gonda a Alois Život.
 • Za květinovou výzdobu sálu děkujeme Janě Maglenové.
 • Program pro děti připravily a jejich hlídaní zajistily Jitka Křížová a Hana Coufalová.
 • Diskusi řídila Blažena Hušková, práci malých skupin vedly Jitka Doubnerová, Kateřina Lauermannová, Jana  Mejzrová, Jitka Patakiová a Květa Vinklátová, zapisovaly Markéta Doubnerová, Tereza Hujerová, Hana Hušková, Tereza Šímová a Jitka Vinklátová.
 • V pátek se zúčastnilo asi 130, v sobotu asi 70 občanů Kunratic.
 • Hosty jednání byli paní Jaroslava Slabá a pan Vladimír Opatrný.

Pátek 30.  11. 2012 od 17:30

Program:

 • začínáme – proč jsme tu a kdo je tady?
 • Kunratice dnes a zítra (r. 2022)
 • Kunratice v datech
 • představení témat k diskusi
 • práce v malých skupinách

Pravidla diskuse

 • diskusi vede facilitátor
 • hlásíme se o slovo
 • nasloucháme si navzájem
 • hovoří jen jeden
 • dejme šanci každému
 • hovoříme k věci
 • vypneme/ztišíme mobily

V pátek se zúčastnilo asi 130, v sobotu asi 70 občanů Kunratic.

V pátek se zúčastnilo asi 130, v sobotu asi 70 občanů Kunratic.

Kunratice dnes

(záznam krátkých, stručných sdělení účastníků)

 • hezký holky
 • nepořádek ve vesnici
 • chybí lavičky
 • prázdný kostel
 • bordel u čp. 1
 • zbořené čp. 14
 • skvělý krám
 • děravé silnice
 • nelíbí se Poláci na koupališti
 • dětské hřiště
 • veselý ženský
 • nefunguje hospoda
 • pracovití chlapi
 • málo parků
 • není sportoviště
 • žádné kroužky pro děti
 • neposekané louky soukromníků
 • šikovný starosta
 • není pořádné koupaliště
 • chybí chodníky
 • není dětské hřiště
 • vadí akce rallye
 • nevadí akce rallye
 • vstřícný pan hospodský
 • kemp Harta – vadí parkování aut
 • špatná lékařská obslužnost
 • hlučný kemp Harta
 • hezká školka
 • skvělá škola
 • hodná paní učitelka Brynychová
 • nové mosty
 • skokanský můstek místo mostu
 • vadí kamionová doprava
 • rozbitý zámeček
 • dobré akce
 • toulaví psi
 • potok smrdí
 • hodně hezkých opravených domů
 • pěkné čisté zastávky
 • pěkná okolní příroda
 • lesy plné hub
 • je nedělní kroužek pro děti
 • je kroužek stolního tenisu
 • marmeládka je ostuda
 • žádná zábava
 • časté vloupačky
 • slabá účast na akcích
 • potok samá tráva

Kunratice v roce 2022

(Jakou bychom si přáli mít naši obec za 10 let? Záznam krátkých, stručných sdělení účastníků)

 • opravený zámeček
 • nový most na Hartě
 • víc dětí
 • nově postavené domky
 • místní policie
 • opravený kostel
 • opravené i vedlejší cesty
 • kanalizace
 • rozvod plynu
 • větrné elektrárny
 • žádné větrné elektrárny
 • víc lidí v kostele
 • zpevněná cesta na Hartu
 • víc dětských hřišť
 • domov důchodců
 • nesmrdoucí potok
 • doktor v Kunraticích
 • pošta v obci
 • krásná opravená silnice s chodníky
 • více dětských kroužků
 • máme stejného starostu
 • práce v obci
 • lidi mají blíž k sobě
 • cyklostezka
 • letiště
 • častější využívání sálu kulturního domu
 • nová požární zbrojnice (i auto)
 • spravedlivé vyúčtování za odpad
 • více kytek
 • kino
 • hospoda a sál patří obci
 • víc včelařů, víc včel

Na slovíčko sousedé

V pozadí stojí facilitační tým, který řídil diskuse v jednotlivých skupinách – vpravo s mikrofonem hovoří vedoucí týmu paní Blažena Hušková.

Kunratice v datech

(Důležité informace o obci představil Milan Götz)

Kunratice (německy Kunnersdorf) je vesnice na severu Česka, v okrese Liberec, v libereckém kraji. Leží ve Frýdlantském výběžku asi 3,5 km západně od města Frýdlantu na silnici nedaleko hraničního přechodu do Bogatyně.

Kunratice jsou jednou z nejstarších obcí na Frýdlantsku – zmiňovány jsou již roku 1377, kdy je uváděn plebán při zdejším kostele Všech svatých. Vždy ležely při frekventované obchodní cestě z Frýdlantska na Žitavsko, což jim přinášelo prosperitu v době míru a mnoho strastí a škod v době válek. Podobně jako v okolních obcích došlo v době reformace k prudkému úbytku obyvatel, protože protestanti se houfně stěhovali do Lužice. V letech 1654–54 bylo zjištěno, že ze 44 usedlostí je 35 prázdných. I později se zdejší obyvatelé bouřili proti nevolnickým poměrům: v letech 1679–80 sympatizovali s hnutím vedeným kovářem Andreasem Stelzigem a jejich rychtář za to byl potrestán pokutou 50 zlatých. Po těchto útrapách dosáhly Kunratice své původní lidnatosti až v 18. století, v roce 1833 zde žilo ve 100 domech 531 obyvatel. Na začátku 20. století měla obec 833 obyvatel ve 142 domech, od té doby však počet obyvatel klesá.

V roce 1900 byla obec napojena na úzkorozchodnou trať spojující Frýdlant s Žitavou. Provoz na české části spojující Frýdlant s Heřmanicemi byl v roce 1976 ukončen.

Na obecním úřadu je „Pamětní kniha obce Kunratice“

Počet obyvatel:

 • Všechny typy pobytu 407
 • Dospělí 338
 • Děti do 15 let 69
 • Muži 222
 • Ženy 185
 • Průměrný věk 40,15

Občanské vybavení:

Obecní úřad, mateřská škola pro 20 dětí, základní škola pro 25 dětí, požární zbrojnice, kulturní dům, obchod – Smíšené zboží, hospoda, knihovna, kemp Harta, Kadeřnictví – 1 x týdně na obecním úřadu

Rekreace:

V obci je travnaté fotbalové hřiště, v areálu školky bylo vybudováno dětské hřiště, obec má požární víceúčelovou vodní nádrž využívanou ke koupání. OBEC KUNRATICE má k rekreaci pro své obyvatele dvě chatky v areálu kempu Branžež.

Spolková činnost:

TJ SOKOL Kunratice, počet členů 20

Hrají nejnižší fotbalovou soutěž III. třídu SEVER

Hasiči Kunratice, počet členů 84

Soutěžní družstvo muži, ženy. JSDHO je předurčena pro požární zásahy a pro civilní ochranu a ochranu obyvatelstva. Sestává se z 20 členů dobrovolných hasičů.

Myslivecké sdružení Kunratice, počet členů 14

Vykonávají myslivecké právo na území katastru obce.

Ostatní:

Každý rok pořádaný turnaj v nohejbalu – Merlin nohejbal

Každoroční hasičská soutěž O pohár obce Kunratice

Společné zábavné akce – taneční zábavy, maškarní bál pro děti, pálení čarodějnic, dětský den, Kunratická stopa, divadelní představení – pro děti i dospělé, Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská besídka, vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi

Občasník přinášející zprávy ze života obce: KUNRATICKÝ KURÝR

Památky:

Kostel Všech svatých

historická márnice

Chráněná kulturní památka kaplička Panny Marie bolestné (bude v příštích letech obnovována)

Památník na šarvátku v Tongrundu

Několik křížků a božích muk

Rozpočet obce na rok 2012

Příjmy celkem: 3.949.860,-Kč

Výdaje celkem: 3.949.860,-Kč

Podnikatelské subjekty:

Agrofanda, spol. s r.o. – zabývají se rostlinou a živočišnou výrobou

Živnostníci – zahradnictví, klempířství, truhlářství, elektroslužby, autoservis, zednictví, instalatérství


Témata k diskusi:

Blažena Hušková stručně představila témata, o kterých budou účastníci diskutovat v malých pracovních skupinách. Tato témata zahrnují všechny součásti života obce. Účastníkům je jejich téma přiděleno, nemohou si ho sami vybrat. Vytvořili jsme 5 pracovních skupin, jejichž účastníci pod vedením facilitátorek prodiskutovali silné stránky, slabé stránky a představu o budoucnosti v dané oblasti a formulovali 5 nejdůležitějších věcí, kterými je třeba se dále zabývat. 

Pracovní skupiny se zabývaly těmito tématy:

1. vedení obce, účast na věcech veřejných, vztahy v obci

2. kultura, sport, volný čas, kulturní dědictví, tradice

3. vzdělání, sociální oblast

4. příroda a krajina okolo nás, přírodní zdroje, životní prostředí

5. ekonomická základna v obci

Skupina č. 1: Vedení obce, účast na věcech veřejných, vztahy v obci

Diskusi řídila Jitka D., zapisovala Hanka.

Na slovíčko sousedé

Silné stránky:

 • Že jsme se sešli
 • Vánoční stromeček
 • Fungující školka – děti
 • Vedení obce je pracovité a zajímá se
 • Dobrý starosta a vedení obce
 • Kunratice jsou víc vidět a víc se o nich ví
 • Web, informovanost
 • Kunratický kurýr
 • Informační systém
 • Aktivní hasiči a Sokol
 • Spolky – fotbalisti
 • Nové akce
 • Dobrá dopravní obslužnost
 • Je kde se sejít
 • Dětský kroužek
 • Dojíždí kadeřnice
 • Jsou tu dobrý lidi

Slabé stránky:

 • Úklid vesnice (každý svého domu)
 • Zahrada školky – vandalismus
 • Rozpory mezi spolky
 • Mínění lidí o spolcích
 • Nevyřešené staré osobní vztahy
 • Pozemkové vztahy
 • Neochota lidí podílet se na veřejných věcech
 • Přistěhovalci nedávají děti do školy

Budoucnost:

 • Všichni sportujeme
 • Dojíždí k nám lékař
 • Freundschaft (Polsko, Německo)
 • Zvítězili jsme v soutěži „Vesnice roku“
 • Je dost peněz a podáváme úspěšné projekty
 • Výměnné pobyty Kunratice – USA
 • Spokojení obyvatelé, všem se dobře daří
 • Vyřešená kriminalita – nekrade se
 • Vyřešená výměna území ČR – Polsko
 • Značení důležitých míst v obci
 • Obecní hospoda
 • Spolupráce obce a spolků, spolky mezi sebou
 • Máme divadelní spolek
 • Lidi si nezávidí
 • Obec se rozrostla o 300 lidí
 • Plná škola a školka dětí
 • 99 - 100% účast na akcích
 • Lidi myslí i na jiné
 • Dobré vedení obce
 • Škůdci zmizeli
 • Lidi chodí ven, potkávají se a baví se spolu
 • Je tu kovářské sympozium
 • Více mluvíme, více konáme
 • Máme nekuřáckou hospodu a je plná

Klíčová témata k diskusi:

 • Vyřešit pozemkové vztahy
 • Vyřešit kriminalitu
 • Více spolu mluvíme, více konáme
 • Dobré vedení obce
 • Plná škola a školka dětí
 • Dojíždí k nám lékař

Skupina č. 2: Kultura, sport, volný čas, kulturní dědictví, tradice

Diskusi řídila Jitka P., zapisovala Tereza H.

Na slovíčko sousedé

Silné stránky:

 • Kunratická stopa
 • Každoroční hasičská soutěž
 • Merlin - nohejbalový turnaj (Karel Málek, Honza Pleskač)
 • Fotbal
 • Stolní tenis
 • Taneční zábava
 • Koupák
 • Kunratická paleta (děti)
 • Škola, školka
 • Dětské dny
 • Knihovna
 • Čarodějnice
 • Lampionové průvody
 • Aranžování květin
 • Kraslice
 • Šikovné důchodkyně a maminky
 • Spolupráce MŠ – rodiče
 • Udržovaná květinová výzdoba v obci
 • Horní a dolní křížek – boží muka (udržovaná)
 • Dobře udržovaný hřbitov
 • Obec se dobře stará o veřejné prostory
 • Zájezdy na Zahradu Čech

Slabé stránky:

 • Neudržovaná památka ve středu obce
 • Ztráta ochotnického divadla
 • Slabá účast na akcích (kulturních)
 • Chybí místo pro setkávání mládeže
 • Chybí skaut nebo podobná organizace
 • Chybí odpočinková místa v okolí (lavičky)
 • Chybí dorost pro sport
 • Nezájem o kulturní dění v obci (malý zájem)
 • Chybí organizované zájezdy (poznávací)
 • Neopravený kostel

Budoucnost:

 • Dětské hřiště
 • Pořádný koupaliště
 • Z „jedničky“ multifunkční centrum
 • Každoroční bezplatné lázně
 • Domov důchodců
 • Kinematograf bratří Čadíků
 • Upravený a využitý sál
 • Opravená hospoda
 • Kroužky, které povedou důchodci pro děti
 • Kluziště
 • Spolupráce důchodců a dětí
 • Tenisové kurty
 • Rozšířit školu (2. stupeň, dost dětí)
 • Zahrada u školy
 • Kroužky ve kterých se udržují řemesla (včely)
 • Nové auto pro hasiče
 • Hasičárna s technikou
 • Sklad na tříděný odpad (peníze jdou na kulturu)
 • Fitness centrum
 • Wellness centrum
 • Čistá obec
 • Manikura, pedikura

Klíčová témata k diskusi:

 • Využít jedničku pro účely obce
 • Vyřešit místo pro setkávání mládeže a dětí
 • Najít způsob, jak zvýšit aktivitu lidí a víc jich zapojit
 • Tlačit na vyřešení sporných staveb (ruin)

Skupina 3: Vzdělání, sociální oblast

Diskusi řídila Katka, zapisovala Markéta

Na slovíčko sousedé

Silné stránky:

 • Všechno skvělý
 • Škola a školka (i menší děti)
 • Společenské akce
 • Dobrá péče o starší obyvatele
 • K dispozici obci byt ve Frýdlantě
 • Obec opatrovníkem občana v domově důchodců
 • Dobré fungování rodin – starají se
 • Blízkost – dobré umístění ke střední škole i na 2. Stupeň
 • Fungování komisí při zastupitelstvu a péče o obyvatele
 • Fungování knihovny a studovny
 • Doplňování knih z Liberce
 • Divadlo (hostuje z Děčína)
 • Všichni se znají
 • Akce jsou pro všechny

Slabé stránky:

 • Slabá účast na akcích
 • Velké pracovní vytížení
 • Nedostatek spojů (do Frýdlantu)
 • Špatná doprava nahrazena pěší chůzí (mladší děti)
 • Nedostatek finančních prostředků
 • Koupaliště - přítomnost obyvatel z Polska odrazuje místní
 • Prošvihnuté dotace

Budoucnost:

 • Diskuse a projednávání jízdních řádů
 • Více veřejných prostorů, různé a širší rozmístění
 • Více sportovních akcí
 • Hospoda a sál – jednat o možnosti provozu, zlepšení (kouř)
 • Čistý provoz hospody (okna, prostředí, vybavení)
 • Klubovna pro děti – místo pro děti
 • Komunikace a zamyšlení o volném čase pro děti ve škole
 • Kvalitní fungování webových stránek o škole
 • Cukrárna
 • Za každou cenu zabránit zavření školy
 • Udržovat dobrou spolupráci místních živnostníků a zaměstnavatelů

Klíčová témata k diskusi:

 • Udržení provozu školy a školky
 • Hospoda
 • Dobré dopravní spojení do Frýdlantu (včetně víkendu)
 • Klubovna a prostory pro děti a mládež
 • Koupaliště – využití víceúčelové nádrže (pevná pravidla provozu)

Skupina č. 4: Příroda a krajina okolo nás, přírodní zdroje, životní prostředí

Diskusi řídila Jana, zapisovala Jitka V.

volnočas

Silné stránky:

 • Úžasné lesy, klid
 • Údržba zeleně v obci (obecní zeleň)
 • Rybník na chytání ryb a bruslení
 • Louky, kde se pasou krávy a koně
 • Obdělaná pole
 • Obnovené mosty
 • Kvalitní dobrá pitná voda
 • Fungující separovaný odpad
 • Dobrá dopravní obslužnost (bus)
 • Včelaři
 • Srnky, lesní zvěř
 • Výsadba javorů – 50 stromů, alej, děti
 • Udržované pozemky místních
 • Cyklostezka
 • Víceúčelová vodní nádrž

Slabé stránky:

 • Zakládání černých skládek (z Polska)
 • Neudržované pozemky vlastníků, kteří tu nebydlí
 • Špatný signál (mobil, televize, internet)
 • Hluk o víkendech (sekačky, křovinořez)
 • Chybí kanalizace, čistička
 • Špatné ovzduší dole v obci
 • Způsob využívání víceúčelové vodní nádrže
 • Znečišťování obce psy
 • Zaneřáděná cyklostezka (hospodář statek)
 • Chátrající statek čp. 1, nebezpečí úrazu
 • Potenciální rozšiřování elektrárny v Polsku (uhelná)
 • Kamionová doprava přes obec
 • Špinavý potok (kanalizace z obce, statek)

Budoucnost:

 • Kanalizace, čistička odpadních vod (velké finanční náklady)
 • Individuální čištění vody
 • Udržované všechny pozemky
 • Opravená hlavní silnice
 • Rozumné hospodaření v lesích
 • Klid v neděli
 • Vychovaní pejskaři
 • Cyklostezka – aby se zde cyklisti zastavili
 • Místa na odpočinek okolo obce
 • Zlepšit zázemí koupaliště (sportovní hřiště)
 • Upravené parky v obci
 • (oprava kostela)
 • Rozšíření sběru odpadu (textil) /více míst/
 • pet lahve - větší kapacita, u kontejneru lis
 • výsadba stromů a rostlin pro včely
 • zachování vesnického rázu (zeleň)

Klíčová témata k diskusi:

 • Čistý potok – čištění odpadních vod
 • Kvalita ovzduší – vytápění
 • Opravené komunikace,- chodníky
 • Krásné udržované Kunratice
 • Klid

Skupina č. 5: Ekonomická základna v obci

Diskusi řídila Květa, zapisovala Tereza Š.

Na slovíčko sousedé

Silné stránky:

 • Agrofanda – zaměstnavatel
 • Blízká dostupnost Frýdlantu jako zaměstnavatele
 • 3 plochy brownfields (existují zde v místě) – Marmeládka, č.p. 1, č.p. 14
 • Cca 3000m2 obecních ploch pro občanskou vybavenost
 • Propojené Frýdlant Bogatynia
 • Rozpočet obce cca 4 mil Kč
 • Dobré podmínky pro vnější – nákup stavebních pozemků
 • Přímé autobusové napojení na Liberec
 • Využívaná zemědělská půda
 • Lesy ve vlastnictví obce
 • ZŠ a MŠ - zaměstnavatel
 • Obec součást MASiF (místní akční skupina Frýdlantsko)
 • Obce na území Euroregionu Nisa
 • Autocamp Harta
 • Koupaliště – cestovní ruch
 • Elektrárna Harta – potenciál pro cestovní ruch

Slabé stránky:

 • Nízká nabídka zaměstnání v okolí
 • Málo příležitosti k bydlení
 • Málo mladých
 • Nízké příjmy
 • Autokemp Harta – nevyužívaný turisty
 • Nízká bezpečnost – krádeže (nejen Polsko)
 • Nízký příkon energie
 • Dopravní dostupnost (Albrechtický kopec)

Budoucnost:

 • Existence infrastruktury a služeb pro cykloturisty
 • Č.p. 1 – Zámeček – domov pro seniory (zaměstnání)
 • Penziony pro turisty ve vlastnictví obce
 • Stezky pro hipoturistiku
 • Marmeládka – výrobní sklad, továrna
 • Kunratice jako turistický cíl
 • Kunratice – Trojmezí (využití potenciálu pro občany)
 • V Kunraticích mluví německy
 • Č.p. 1 školní středisko
 • Lepší platy zaměstnanců v zemědělství
 • Je zde bioplynová stanice
 • Je zde geotermální elektrárna
 • Zájem občanů o politiku a dění v obci
 • Prodej ze dvora
 • Obec jako zaměstnavatel – firma (ve spolupráci s úřadem práce)
 • Udržet MŠ a ZŠ
 • Zvýší se jazyková vybavenost v ZŠ
 • Výměnné pobyty – angličtina - zahraničí

Klíčová témata k diskusi:

 • Kunratice jako turistický cíl
 • Energetická situace v obci
 • Zvýšení zaměstnanosti v obci
 • Využití zemědělských areálů
 • Dopravní obslužnost

Vynikající občerstvení připravené dobrovolníky z řad občanů

Vynikající občerstvení připravené dobrovolníky z řad občanů


Výstava fotografií „Kunratice v proměnách času“, jež byla součástí veřejné debaty, přilákala mnoho návštěvníků.

Výstava fotografií „Kunratice v proměnách času“, jež byla součástí veřejné debaty, přilákala mnoho návštěvníků.

Sobota 1. 12. 2012 od 13:30

Program:

 • co se dělo včera a co se bude dít dnes?
 • zprávy z malých skupin
 • společný výběr dnešních témat k diskusi
 • co můžeme dělat (v malých skupinách)
 • co chceme a budeme dělat
 • závěr a rozloučení

Sobotní program jsme zahájili vystoupením mluvčích pátečních pracovních skupin, kteří ostatním účastníkům představili klíčová témata k diskusi. 

1. vedení obce, účast na věcech veřejných, vztahy v obci

1.1. Vyřešit pozemkové vztahy

1.2. Vyřešit kriminalitu

1.3. Více spolu mluvíme, více konáme

1.4. Dobré vedení obce

1.5. Plná škola a školka dětí

1.6. Dojíždí k nám lékař

2. kultura, sport, volný čas, kulturní dědictví, tradice

2.1. Využít jedničku pro účely obce

2.2. Vyřešit místo pro setkávání mládeže a dětí

2.3. Najít způsob, jak zvýšit aktivitu lidé a víc jich zapojit

2.4. Tlačit na vyřešení sporných staveb (ruin)

3. vzdělání, sociální oblast

3.1. Udržení provozu školy a školky

3.2. Hospoda

3.3. Dobré dopravní spojení do Frýdlantu (včetně víkendu)

3.4. Klubovna a prostory pro děti a mládež

3.5. Koupaliště – využití víceúčelové nádrže (pevná pravidla provozu)

4. příroda a krajina okolo nás, přírodní zdroje, životní prostředí

4.1. Čistý potok – čištění odpadních vod

4.2. Kvalita ovzduší – vytápění

4.3. Opravené komunikace,- chodníky

4.4. Krásné udržované Kunratice

4.5. Klid

5. ekonomická základna v obci

5.1. Kunratice jako turistický cíl

5.2. Energetická situace v obci

5.3. Zvýšení zaměstnanosti v obci

5.4. Využití zemědělských areálů

5.5. Dopravní obslužnost

Z celkem 25 navzájem souvisejících či prolínajících se témat vytvořil facilitační tým návrh souborných pěti témat:

1. Děti a mládež (1.5., 2.2., 3.1., 3.3., 3.4.)

2. Společenský život, setkávání, aktivní občané (1.3., 1.4., 2.3., 3.2., 1.1.)

3. Prosperující Kunratice pro místní i návštěvníky (5.1., 5.3., 5.4, 5.5, 1.6, 3.2,3.5)

4. Dobře spravované a využívané důležité objekty v obci (2.1,2.4, 3.2)

5. Příjemné a čisté Kunratice (1.2, 5.2, 4.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5)

Nakonec jsme se v diskusi shodli, že sloučíme témata 3 a 4 a doplníme téma 2 o péči o seniory a v tématu 4 nezapomeneme na bankomat, který v obci chybí.

Účastníci se rozdělili do pracovních skupin podle tématu, které je nejvíc zajímalo. Vznikly čtyři pracovní skupiny, které diskutovaly o konkrétních krocích/projektech, které by vedly ke zlepšení v dané oblasti.

mapa

Účast občanů na debatě se zaznamenávala do mapky obce, kde se označily domy, ze kterých účastníci přišli.

Návrhy těchto projektů potom posuzovali podle velikosti dopadu na řešený problém a podle proveditelnosti (jak snadno či jak obtížně je uvedený projekt proveditelný). Každá skupina navrhla 3 konkrétní kroky/projekty, které považuje za nepotřebnější a nejslibnější.

Skupina č. 1: Děti a mládež

Diskusi řídila Jitka P., zapisovala Tereza Š. a Blažena H.

Diskuse se účastnili: Ladislava Lišková, Martin Götz, Lenka Šarounová, Lenka Křelinová, Nikola Richtrová, Tereza Pešáková, Lenka Vojáčková, Kateřina Životová, Pavlína Součková, Jana Jirounková

O čem budeme hovořit: plná škola a školka dětí, místo pro setkávání dětí a mládeže, udržení MŠ a ZŠ, klubovna, dobré spojení do Frýdlantu

Čeho chceme dosáhnout? 

vytvořit zázemí pro mladé rodiny

nabídnout volná místa v MŠ jiným obcím

přitáhnout víc mladých

Návrhy kroků/projektů:

uzpůsobit provozní dobu v MŠ a ZŠ (potřebám rodičů)

zviditelnit MŠ (web…) do okolí

modernizace MŠ

akce pro získání nového drobného vybavení (adventní setkání, jarmark)

založení občanského sdružení (aktivita rodičů)

zajištění dopravy do MŠ a ZŠ pro okolní

informovat o nedělním kroužku a víc ho využívat

zorganizovat setkání mladých (besedu)

pravidelné sportovní akce pro mládež (hřiště, sál)

obnovit koupaliště s provozními pravidly

Vybrané projekty:

(čísla uvedená v rovné závorce znamenají počet hlasů, které projekty dostaly v závěrečném společném hlasování pomocí barevných puntíků)

zviditelnění MŠ a ZŠ i do okolí, info o akcích (web…) |2 hlasy|

zorganizovat setkání mládeže (beseda: co chtějí) |6 hlasů|

založení občanského sdružení na podporu MŠ a ZŠ (ekvivalent SRPŠ?) |3 hlasy|

zajistit program pro děti i na akcích pro dospělé (hasiči, sportovní zápasy…), dát to na vědomí (aktivní rodiče berou děti na akce – generační návaznost) |11 hlasů|

Skupina č. 2 – Společenský život, setkávání, aktivní občané

Diskusi řídila Jitka D., zapisovala Jitka V.

Diskuse se účastnili: Václav Kerda, Věra Kerdová, Alena Pažoutová, Božena Smržová, Jana Runkasová, Monika Chyšková, Iva Richtrová, Marcela Pažoutová, Luděk Pažout, Jiří Poděbradský, Hana Poděbradská, Tibor Domonkos

O čem budeme hovořit: více spolu mluvíme – více konáme, dobré vedení obce, aktivizovat lidi v obci, hospoda, vyřešit pozemkové vztahy, péče o seniory

Čeho chceme dosáhnout?

k setkávání slouží kulturní dům (hospoda a sál)

senioři mají možnost k setkávání

každý by měl být aktivní, lidi se účastní akcí

informovat včas a různými prostředky

pravidelné setkávání v pravidelných termínech

účast na jednání zastupitelstva

Návrhy konkrétních kroků/projektů:

nekuřácká hospoda

motivace občanů k účasti na zastupitelstvu (dříve nabídka občerstvení – co dnes?)

občas vypnout elektrický proud

zajímavý program pro seniory – besedy – zdraví,…

klub seniorů

zajímavé programy při akcích

tradice: marmeláda

obecní zabijačka

cvičení

závody na bobech

sestavit kalendář akcí

Tři vybrané projekty:

tradice marmeláda |12 hlasů|

nekuřácká hospoda |17 hlasů|

klub seniorů, pravidelný program |11 hlasů|

Skupina č. 3: Prosperující Kunratice, dobře spravované a využívané objekty

Diskusi společně řídily a zapisovaly Květa a Kateřina

Diskuse se účastnili: Miroslava Mervová, Iva Farská, Václav Horčička, Oldřich Provazník, Karel Brynych, Josef Pfohl, Martin Klečka, Jana Jirounková, Antonín Liška, Jiří Novák, Milan Götz, Miloslav Götz, Josef Franc, Bohuslav Pleskač

O čem budeme hovořit: Kunratice jako turistický cíl, zvýšení zaměstnanosti v obci, využití zemědělských areálů, dopravní obslužnost, dojíždějící lékař, hospoda, využití víceúčelové nádrže – pevná pravidla provozu, bankomat, využít čp. 1 pro účely obce, vyřešení sporných staveb – ruin, kulturní sál

Návrhy konkrétních kroků/projektů:

cyklostezka po bývalé trati Heřmaničky,

cyklostezka Kunratice – Harta

využití kulturního domu pro penzion

jednání s majiteli nemovitostí o možnosti jejich využití

odpočinková a informační místa

propagace obce jako turistického cíle

založit kunratické tradice

propagace místních řemeslníků

jednání s bankou o umístění bankomatu v obci

zřízení domova seniorů

zřízení startovacích bytů

zřízení ordinace obvodního lékaře

zřízení obecní firmy na sezónní práce

prostřednictvím mikroregionu jednání s dodavateli energií

získat objekt kulturního domu a využít ho

koupaliště – pevná pravidla provozu

Tři vybrané projekty:

získat objekt kulturního domu a využít ho |41 hlas|

cyklostezky, Kunratice – Harta |23 hlasů|

zřízení obecní firmy |15 hlasů|

Skupina č. 4: Příjemné a čisté Kunratice

Diskusi řídila Jana, zapisovala Tereza H.

Diskuse se účastnili: Emilie Pleskačová, Jana Očadlíková, Jana Maglenová, Ludmila Brynychová, Hana Provazníková, Miroslav Liška, Petr Richtr, Tomáš Richtr, Drahomíra Mecnerová

O čem budeme hovořit: vyřešit kriminalitu, energetická situace v obci, čistý potok – čištění odpadních vod, kvalita ovzduší – kvalita vytápění, upravené komunikace – chodníky, krásné a udržované Kunratice, klid

Čeho chceme dosáhnout?

Čp. 1 upravit alespoň zvenku

výsadba keřů v obci

úklid psích exkrementů

úklid kravských exkrementů – cesty

udržované ploty, domy, zahrady

kompostárna

dodržování rychlosti v obci (kamiony, traktory)

chodníky

zabránit nekvalitnímu spalování

čištění odpadních vod

vyřešit odpad z kravína

Návrhy konkrétních kroků/projektů:

vyvolat jednání s majitelem čp. 1 a kravína za účasti občanů

zorganizovat akci na výsadbu keřů

instalace košů na psí exkrementy + osvěta

vyvolat jednání obce – rychlost

zřídit kompostárnu

vyvolat jednání ohledně chodníků

osvěta ohledně spalování

osvěta + příspěvky na čištění odpadních vod

Tři vybrané projekty:

jednání s majitelem čp 1 a kravína |36 hlasů|

řešit bezpečnost na hlavní silnici |23 hlasy|

řešit s občany způsob čištění odpadních vod

|3 hlasy|

Společný výběr projektů

Mluvčí skupin prezentovali všem účastníkům 3 projekty, navržené pracovní skupinou – vznikl tak seznam celkem 12ti projektů.  Každý z účastníků mohl rozdělit 5 hlasů mezi nejvýše 3 projekty. 

Vzniklo toto výsledné pořadí:

Projekt

Počet hlasů

 • Získat objekt kulturního domu a využít ho 41
 • Jednání s majitelem č.p. 1 a kravína 36
 • Řešit bezpečnost na hlavní silnici 23
 • Cyklostezky, Kunratice – Harta 23
 • Nekuřácká hospoda 17
 • Zřízení obecní firmy 15
 • Tradice marmeláda 12
 • Klub seniorů, pravidelný program 11
 • Zajistit program pro děti i na akcích pro dospělé (hasiči, sportovní zápasy…), dát to na vědomí (aktivní rodiče berou děti na akce – generační návaznost) 11
 • Zorganizovat setkání mládeže (beseda: co chtějí) 6
 • Založení občanského sdružení na podporu MŠ a ZŠ (ekvivalent SRPŠ?) 3
 • Řešit s občany způsob čištění odpadních vod 3

Na závěr jsme se domluvili, že:

 • z veřejné diskuse vznikne záznam, který budou mít k dispozici všichni občané Kunratic
 • sejdeme se ještě jednou, asi za půl roku, abychom mohli zhodnotit, jak pracujeme s výsledky diskuse – co se podařilo zrealizovat, kde jsme dosáhli nějakého pokroku či úspěchu, kde ne a proč

Závěrečné přidělování hlasů k jednotlivým projektům.

Závěrečné přidělování hlasů k jednotlivým projektům.

Veřejná diskuse „Na slovíčko, sousedé…“ – hodnocení

Po uskutečnění veřejné diskuse se sešli občané, kteří se podíleli na přípravě diskuse, a krátce zhodnotili průběh a výsledky diskuse:

 

Co se nám líbilo / Co nevyhovovalo

výborná účast / Někteří přítomní se nezapojili do diskuse

dobrá organizace / Neúčast pana Vrátného (omluvil se)

krásná výstava / nedostatek mladých (12 – 18 let)

výborné občerstvení / kouř v hospodě

chuť podílet se na tom / nedorozumění škola x školka

skoro celá vesnice má stejný názor, jen jsme o tom nevěděli a teď už to víme / málo času mezi rozsvícením stromu a zahájením veřejné debaty

nadšení lidí pro věc, mluvit, scházet se / chyběla muzika

oříškový dortíček / škoda, že se to nenatočilo - video

domácí housky

promítání obrázků

odkládání dětí

sobota – začátek až po obědě

Ocenili jsme pana Jana Provazníka za nejbližší tip na účast v debatě :-)

Na slovíčko sousedé

Online média

Facebooková stránka obce Kunratice

Instagram obce Kunratice

Twitterový účet obce

Kalendář

Infoservis

Smart info

Aplikace V obraze

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky