Obec Kunratice
Kunratice z Frýdlantského výběžku

Veřejná finanční sbírka je povolena

Veřejná finanční sbírka je povolena

Článek z Kunratického kurýra č. 4/2020.

V minulém čísle našeho zpravodaje [č. 3/2020] jsme vás informovali o připravované veřejné finanční sbírce, jejíž výtěžek bychom rádi využili na opravu kostelních hodin. Dlouho jsme si lámali hlavu nad kratším názvem této iniciativy, až se nám podařilo vymyslet čtyř slovné heslo "Probuzení hlasu kostelního času", jež zcela vystihuje podstatu sbírky a které ji bude doprovázet. 

Před několika lety utichl pravidelný tikot věžních hodin našeho kostela Všech Svatých. Příčinou strnutí hodinového stroje je celkové opotřebení všech soukolí usilovně pracujících v předchozích mnoha desetiletích. Mohlo by se zdát, že nejde o nic dramatického, ale opak je pravdou. Čas jakoby se od té doby zastavil v celé obci. Lidé po léta zvyklí letmo pohlédnout na věž, aby se ujistili, že stíhají autobus nebo, že již mají v místním obchodě otevřeno, náhle přišli o svou jistotu. Umlklé hodiny ovlivnily i místní kopanou, neboť naši hráči během domácích utkání podle této časomíry řídili svůj výkon, přičemž jej rozkládali podle polohy hodinových ruček. Místní borci z nenadání ztratili svůj opěrný bod a od té doby na domácím trávníku tápou, což se na výsledcích neblaze podepisuje. 

Přestože i stojící hodiny ukazují dvakrát denně správný čas, rozhodli jsme se, že to tak nemůžeme nechat a chceme prastarý časostroj probudit z jeho nedobrovolného spánku. Velice nás těší, že jsme se již domluvili na spolupráci s frýdlantskou Římskokatolickou farností, které kostel Všech Svatých v Kunraticích patří a budeme dále postupovat společně. Známé rčení, že čas jsou peníze, získává v tomto případě úplně nový význam, neboť renovace věžních hodin vyjde na 333 tisíc korun, přičemž by měl být opraven nejenom jicí stroj samotných hodin, ale i odbíjecí ústrojí, které by po dlouhých desetiletích mlčení opět oznamovalo aktuální čas svým bimbáním. S ohledem na výši celkových nákladů se chceme obrátit s prosbou o finanční pomoc k široké veřejnosti, a proto jsme pod zmíněným názvem "Probuzení hlasu kostelního času" na krajském úřadě zaregistrovali veřejnou finanční sbírku, která odstartuje v polovině letošního října a potrvá do doby získání potřebné částky. Doufáme, že se nám to podaří v co možná nejkratší době, neboť málo co je dražší než ztracený čas. 

Ve čtvrtek 15. října zveřejníme číslo transparentního bankovního účtu, kam lze zasílat finanční příspěvky bezhotovostně. Na obecním úřadě, v místním obchodě a v našem Hostinci U Marvana budou umístěné pokladničky pro vybírání finančních darů v hotovosti. Dále chystáme výrobu drobných upomínkových předmětů, jejichž koupí bude rovněž sbírka podpořena. Jsme rádi, že se nám již řada z Vás přihlásila, že do sbírky přispějí. Někteří tak již chtěli učinit, ale bohužel dříve než 15. října to být nemůže. Veřejné finanční sbírky podléhají přísné kontrole a podrobnému vyúčtování. Mají jasně stanovená pravidla a jsou hlídána správním odborem příslušného krajského úřadu podle místa konání. Ta naše byla oznámena v řádném termínu a je osvědčena pod značkou KULK 65608/2020 a zároveň se nachází v databázi veřejných sbírek evidovaných ministerstvem vnitra.

Datum vložení: 2. 4. 2022 22:23
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2022 22:24

Online média

Facebooková stránka obce Kunratice

Instagram obce Kunratice

Twitterový účet obce

Kalendář

Infoservis

Smart info

Aplikace V obraze

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky